Movilidad social de familias gallegas en Buenos Aires pertenecientes a la última corriente migratoria: estrategias y trayectorias

Movilidad social de familias gallegas en Buenos Aires pertenecientes a la última corriente migratoria: estrategias y trayectorias

Artigo de Laura Oso, Pablo Dalle e Paula Boniolo publicado na revista Papers. Revista de Sociologia do Departamento de Socioloxía da Universitat Autònoma de Barcelona.  A migración galega constituíu o grupo  etnicorrexional máis numeroso da inmigración de ultramar a Arxentina, ata tal punto que Bos Aires foi considerada «capital da quinta provincia galega». Aínda que existe unha ampla produción científica sobre esta migración, a mobilidade social deste grupo  etnicorrexional foi menos abordada. O obxectivo do artigo é analizar pautas e estratexias de mobilidade social (intra e interxeracionais) despregadas por familias  migrantes galegas de orixe de clase popular, pertencentes á última corrente migratoria que arribou á Arxentina entre 1940 e 1960, e identificar as oportunidades e os obstáculos que atoparon as familias nas súas traxectorias de clase. Para abordar este obxectivo, utilízase unha perspectiva teórica que propón articular as estratexias de mobilidade espacial e mobilidade social analizando, cun enfoque de xénero e interxeracional, a posición de clase de varios membros da familia. Devandito enfoque pon de relevo a importancia de considerar múltiples factores, máis aló da educación e a ocupación, na análise das traxectorias de clase. O deseño metodolóxico combina a análise estatística de enquisas sobre mobilidade social interxeracional e 34 entrevistas biográficas levadas a cabo en Bos Aires con membros de familias  migrantes. O estudo dá conta de como un armazón complexo de estratexias articuladas, influídas por un proxecto migratorio de asentamento, contribúe a comprender mellor as traxectorias de clase das familias de orixe galega en Bos Aires: procesos de mobilidade social ascendente de longa e curta distancia graduados, baseados no  encadeamento de esforzos e acumulación de recursos entre xeracións.

ISBN: 
ISSN 2013-9004 (dixital); ISSN 0210-2862 (papel); https://doi.org/10.5565/rev/papers.2573
Autor: 
Laura Oso, Pablo Dalle, Paula Boniolo
Ano publicación: 
2019
Idioma: 
Español
Editorial: 
Papers. Revista de Sociologia, Vol. 104, Núm. 2 (2019)
315 lecturas