Manual para la preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España - CCSE 2021

Manual para la preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España - CCSE 2021

Manual actualizado a 2021 para a preparación da proba que acredita o coñecemento da Constitución española e da realidade social e cultural españolas: proba CCSE (Coñecementos constitucionais e socioculturais de España), necesaria para a adquisición da nacionalidade española por residencia e para a concesión da mesma ás/aos sefardís orixinarios/as de España.

ISBN: 
NIPO: https://examenes.cervantes.es | https://cau.cervantes.es
Autor: 
Instituto Cervantes
Ano publicación: 
2021
Idioma: 
Español
Editorial: 
Instituto Cervantes
719 lecturas