Maletas de ida y vuelta: análisis cualitativo de los flujos migratorios entre Galicia y Suiza

Maletas de ida y vuelta: análisis cualitativo de los flujos migratorios entre Galicia y Suiza

Traballo de fin de grao de Socioloxía na Universidade da Coruña de Pablo Porto Nogareda.

O seguinte estudo céntrase na análise cualitativa dos fluxos migratorios presentes entre Galicia e Suiza dende os anos 60 a actualidade, centrándose en tres períodos temporais que corresponden aos puntos de inflexión da saída de galegas e galegos cara Suíza: anos 60, anos 80 e principios dos 90, e a actual crise económica. Mediante o uso da metodoloxía cualitativa centrada nos relatos das e dos protagonistas destes desprazamentos e dende un punto de vista transnacional e interxeracional, observouse como foron os proxectos migratorios destas e estes e como foron as súas experiencias na partida, a estancia no país helvético e o posterior retorno e readaptación.

ISBN: 
http://hdl.handle.net/2183/19331
Autor: 
Pablo Porto Nogareda
Ano publicación: 
2017
Idioma: 
Español
Editorial: 
Repositorio da Universidade da Coruña
241 lecturas