La homologación de títulos en Alemania

La homologación de títulos en Alemania

Guía (de agosto de 2021) elaborada pola Consellaría de Traballo, Migracións e Seguridade Social da Embaixada de España en Alemaña sobre a homologación de títulos no país xermano. Trátase da Lei de determinación das cualificacións profesionais (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG), tamén coñecida como Lei de homologacións (Anerkennungsgesetz); as homologacións de títulos de cidadás e cidadáns españois; os beneficios da homologación de títulos; e recursos de utilidade para o proceso de homologación.

Autor: 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Alemania
Ano publicación: 
2021
Idioma: 
Español
Editorial: 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Alemania
213 lecturas