Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Schweiz - Vos droits en matière de sécurité sociale en Suisse - Your social security rights in Switzerland

Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Schweiz - Vos droits en matière de sécurité sociale en Suisse - Your social security rights in Switzerland

Guía en alemán, francés e inglés (actualizada a 2021) elaborada pola Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea sobre os dereitos de seguridade social en Alemaña. Contén os seguintes apartados: Familia; Saúde; Incapacidade; Vellez e supervivintes; Asistencia social; Desemprego; Traslado ao estranxeiro; e Residencia principal.

Autor: 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Ano publicación: 
2021
Editorial: 
European Commission
418 lecturas