Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Schweiz - Vos droits en matière de sécurité sociale en Suisse - Your social security rights in Switzerland

Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Schweiz - Vos droits en matière de sécurité sociale en Suisse - Your social security rights in Switzerland

Guía en alemán, francés e inglés (actualizada a 2022) elaborada pola Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea sobre os dereitos de seguridade social na Confederación Helvética. Contén os seguintes apartados: Familia; Saúde; Incapacidade; Vellez e supervivintes; Asistencia social; Desemprego; Traslado ao estranxeiro; e Residencia principal.

Autor: 
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration
Ano publicación: 
2022
Editorial: 
Europäische Kommission
539 lecturas