Guía "Si vuelves a España desde el Reino Unido"

Guía "Si vuelves a España desde el Reino Unido"

Guía (xuño de 2022), elaborada pola Consellaría de Traballo, Migracións e Seguridade Social no Reino Unido e Irlanda, sobre o retorno a España desde o Reino Unido.

Contén os seguintes apartados: Váleme o que coticei no Reino Unido?; Estiven traballando por conta allea no Reino Unido e regreso a España, Que debo facer?; Podo cobrar desemprego en España?; Cando chegue a España, podo cobrar o subsidio de emigrante retornado?; Estiven traballando como self­employed, que debo facer?; Estou a cobrar unha prestación por incapacidade británica, Séguenma pagando se volvo a España?; Que pasa cos impostos que paguei?, Devólvenmos?; Que pasa coa miña pensión privada?; Ao chegar a España, teño dereito a médico?; Emprender á volta a España; A Oficina Española do Retorno e os Plans de Retorno das CC.AA.; Baixa Consular e empadroamento; Aínda teño algunhas dúbidas.

Autor: 
Embajada de España en Reino Unido – Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ano publicación: 
2022
Idioma: 
Español
Editorial: 
Embajada de España en Reino Unido – Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
214 lecturas