Galego

Galego

Narración na voz do seu protagonista, da traxectoria vital dun emigrante galego chegado a La Habana en 1906, que relata os acontecimientos históricos dunha época que abarca dende Machado a Fidel Castro, en Cuba, e dende a dictadura de Primo de Rivera ao réxime de Franco en España.

ISBN: 
D.L. C 161
Autor: 
Miguel A. Barnet
Ano publicación: 
2008
Idioma: 
Galego
Editorial: 
Xunta de Galicia
1134 lecturas