Contrato temporal en Francia - CDD

Contrato temporal en Francia - CDD

Guía -actualizada a decembro de 2019- elaborada pola Consellaría de Traballo, Migracións e Seguridade Social - Embaixada de España en Francia sobre o contrato de duración determinada (contrat à durée déterminée - CDD) en Francia. Contén os seguintes apartados: Cando se pode contratar cun contrato de duración determinada (CDD); a súa duración; renovación período de carencia entre dous CDD; mencións obrigatorias; sancións en ausencia de transmisión do contrato a prazo fixo ao/á empregado/a; duración do período de proba; dereitos individuais dos/as empregados/as baixo contratos a prazo fixo; condicións para a extinción do contrato; reclasificación dun CDD en CDI; aplicación da lexislación dos CDD aos contratos con mozos/as durante as súas vacacións escolares ou universitarias; e sancións penais.

Autor: 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Embajada de España en Francia
Ano publicación: 
2019
Idioma: 
Español
Editorial: 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Embajada de España en Francia
377 lecturas