Causas y factores posibilitadores del proceso migratorio en el discurso de los emigrantes: Gallegos en Cuba en la primera mitad del siglo XX

Causas y factores posibilitadores del proceso migratorio en el discurso de los emigrantes: Gallegos en Cuba en la primera mitad del siglo XX

Artigo de José Antonio Vidal Rodríguez publicado na Revista de Indias do CSIC. No mesmo tenta destacar, baseándose en diferentes tratadistas dos séculos XIX e XX e en testemuños orais recollidos en Cuba, como ademais das causas económicas actuaron tamén, e con frecuencia decisivamente, outros factores de tipo psicosocial na decisión migratoria de moitos/as dos/as galegos/as que emigraron a Cuba, sen os cales, probablemente, nunca se decidiran a abandonar os seus fogares. Feito que ben se podería facer extensivo aos demais procesos migratorios doutras rexións de España durante o período de emigración masiva de españois/las cara a América.

ISBN: 
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/revindias.2009.001
Autor: 
José Antonio Vidal Rodríguez
Ano publicación: 
2009
Idioma: 
Español
Editorial: 
Revista de Indias - CSIC, vol. LXIX, núm. 245
425 lecturas