El análisis de la temprana emigración gallega a Buenos Aires: un ejercicio de variación de la escala

El análisis de la temprana emigración gallega a Buenos Aires: un ejercicio de variación de la escala

Artigo de Nadia De Cristóforis publicado no Boletín Americanista da Universitat de Barcelona

Os estudos sobre as migracións europeas cara a América presentáronse como un terreo fértil para a discusión dos problemas inherentes á elección dunha determinada escala de indagación. Deste xeito, sinaláronse as limitacións involucradas no emprego dos marcos nacionais e rexionais de análises, con diferentes propósitos e resultados. Con todo, no caso das emigracións españolas, a reflexión sobre a utilización da escala rexional aínda pode profundarse, á luz de investigacións puntuais. Ao longo deste traballo propoñémonos poñer de manifesto e corroborar as dificultades relacionadas co emprego do enfoque rexional, en función do exame dun caso particular: o das emigracións galegas a Bos Aires a mediados do século  XIX. Tamén tentaremos expor cal debería ser a escala de indagación adecuada para comprender o fenómeno en consideración e outros similares.

ISBN: 
ISSN: 0520-4100
Autor: 
Nadia De Cristóforis
Ano publicación: 
2011
Idioma: 
Español
Editorial: 
Boletín Americanista, Núm. 62 (2011) - Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona & Edicions UB
97 lecturas