Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume I: 1898-1902)

Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume I: 1898-1902)

O Almanaque Gallego é unha publicación fundada polo lugués emigrado en Bos Aires Manuel Castro López. Comeza a publicarse en 1898 e remata en 1927, ano da morte do seu fundador. O seu obxectivo era manter unha relación estable e permanente entre as dúas Galicias daquela existentes: a vella europea e a máis nova, feita en América polas e polos inmigrantes galegos. Esta edición facsimilar foi posible a través dun convenio de colaboración coa Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.

Outros títulos da colección
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume II: 1903-1907)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume III: 1908-1912)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume IV: 1913-1917)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume V: 1918-1922)
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume VI: 1923-1927)
ISBN: 
978-84-96530-89-8
Autor: 
Manuel Castro López
Ano publicación: 
2008
Idioma: 
Galego
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Comentario: 
Edición facsimilar
542 lecturas