Justa distribución del sufragio como poder

Justa distribución del sufragio como poder
Título: 
Justa distribución del sufragio como poder
Autor: 
Lois Estévez, J.
Ano publicación: 
1998
Idioma: 
Castelán
Editorial: 
Xunta de Galicia
ISBN: 
84-453-2188-9

Esta obra recolle formulacións e buscas a favor dunha concepción máis lóxica do Dereito e dunha máis verídica Xustiza e que aquí, nesta valiosa achega, se relacionan pola intención de asentar ao poder nun sistema democrático.

Se o obxecto dun libro é o de facer pensar aos lectores e ás lectoras e remover as ideas rutineiras que se mantiñan por inercia e, mesmo, por inmobilismos habituais, é dificil de imaxinar que, tras ler con detemento estas reflexións, se poida seguir apegado ás anteriores crenzas, sen experimentar, polo menos, incitantes dúbidas e reconsideracións lóxicas.

1652 lecturas