A Xunta amplía ás emigrantes retornadas as axudas a programas de entidades de iniciativa social para mulleres en situación de especial vulnerabilidade

O orzamento para este ano ascende a 910.000 euros.

Financiaranse programas de atención integral que inclúan servizos de orientación, atención psicolóxica ou asesoramento xurídico.  

Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2019.

A Xunta abriu a convocatoria de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para que desenvolvan programas integrais de atención dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, entre as que o Goberno galego inclúe ás emigrantes retornadas como colectivo específico. O orzamento para este ano ascende a 910.000 euros, cofinanciados polo Fondo Social Europeo.

Estes programas teñen como obxectivo fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír a reducir a dobre discriminación en que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e para dotalas dunha maior autonomía e independencia co fin de mellorar a súa situación persoal, social e persoal.

Terán consideración de mulleres en situación de especial vulnerabilidade, ademais das emigrantes retornadas, as vítimas de violencia de xénero; inmigrantes ou refuxiadas; pertencentes a minorías étnicas; dependentes do consumo de substancia tóxicas; perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións; reclusas ou ex-reclusas; transexuais ou con conflitos de identidade de sexo; con discapacidade ou enfermidade mental; maiores ou viúvas; sen fogar; ou desempregadas de longa duración.

Con fillas ou fillos menores ou sen eles
Os programas a financiar serán de dous tipos: de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes con fillas ou fillos menores de 3 anos e en situación de especial vulnerabilidade; e de atención especializada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, pertencentes a un ou varios colectivos.

As actuacións que se deberán desenvolver no marco destes programas inclúen servizos de orientación e información, atención psicolóxica, asesoramento xurídico, mediación intercultural e/ou familiar, apoio e orientación laboral, ou actividades para adquisición de habilidades persoais e sociais básicas.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O prazo para presentar as solicitudes rematará o próximo 26 de febreiro.

784 lecturas