A Galeguidade do século XXI, cultura, social, e TIC's, centrarán a atención do próximo Consello das Comunidades Galegas

Na súa derradeira xuntanza en Santo Estevo de Ribas de Sil, a Comisión Delegada saliente escolleu estes relatorios como eixos do próximo Consello.

Tanto Feijóo como Miranda agradeceron o intenso traballo das e dos integrantes do órgano de máxima representación da diáspora, labor desenvolvida “nun momento histórico”, en palabras do secretario xeral da Emigración.

Imaxe da segunda sesión da reunión da Comisión Delegada do CCG celebrada o pasado venres 29 de maio
Imaxe da segunda sesión da reunión da Comisión Delegada do CCG celebrada o pasado venres 29 de maio
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2015.

A Comisión Delegada do Consello das Comunidades Galegas decidiu na súa derradeira xuntanza do seu mandato –clausurada polo Presidente da Xunta no Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil- a inserción de catro relatorios no plenario do Consello, que terá lugar nos vindeiros meses.

Así, as e os membros do máximo órgano de representación da diáspora entre plenarios decidiron que o primeiro dos focos de atención na reunión de representantes das comunidades galegas de todo o mundo sexa o da Galeguidade, con tres eixos fundamentais de traballo: o pulo para unha maior implicación e participación da muller nos órganos de representación e na vida asociativa das comunidades, o traballo para unha crecente integración da mocidade nas actividades e directivas das entidades, e a proxección internacional de Galicia e a súa economía.

O segundo relatorio centrarase no ámbito cultural, con especial atención e énfase en dous aspectos: a protección do patrimonio material e inmaterial da Galicia do Exterior, e a extensión lingüística. É dicir, a consolidación e espallamento do idioma e cultura galegos en tódolos ámbitos xeográficos nos que se asentan comunidades galegas cun número significativo de persoas asociadas, de maneira que as xeracións de galegas e galegos xa nados na diáspora teñan a oportunidade de aprender, usar, e incrementar os seus coñecementos, no idioma das e dos seus devanceiros, e sintan como propia a cultura galega.

O terceiro relatorio incidirá no eido social, co obxectivo de que os servizos que ofrecen as comunidades galegas –de maneira destacada naqueles países onde a cobertura sanitaria e asistencial é máis deficitaria- se consoliden. Mediante a posta en común de ideas, experiencias, e alternativas cara o futuro, trátase de establecer unhas liñas mestras de actuación para que estes servizos se consoliden cunha xestión económica eficaz e cun respaldo societario o máis amplo posible.

Finalmente, o cuarto relatorio fixará o seu foco nas TIC's, en diversas vertentes: como aceleradoras e simplificadoras da relación coa Administración, como ferramenta para unha vertebración máis eficaz da Galeguidade entre as xeracións máis novas, como dinamizadoras da información para os asociados e asociadas, como vehículo de transmisión de información naqueles lugares onde as comunidades galegas teñen menor presenza ou esa presenza estea máis espallada no territorio, e mesmo como creadoras de redes globais nas que as distintas comunidades estean máis e mellor interrelacionadas.

Renovación
Estes catro relatorios formarán parte dos contidos do vindeiro plenario do Consello das Comunidades Galegas, e a súa elección foi a penúltima das decisións tomadas pola Comisión Delegada, xusto antes do manifesto de apoio á declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade co que se pechou o seu mandato, pois o plenario renovará este órgano.

Precisamente, tanto o Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, agradeceron formal e fondamente a cantidade e calidade do traballo realizado pola Comisión. Entre outros aspectos, durante o seu mandato aprobouse polo Parlamento de Galicia a nova Lei de Galeguidade –que substituía á pioneira de hai 30 anos- e polo Consello da Xunta dous dos seus decretos de desenvolvemento, polo que “o momento que vos tocou representar á diáspora pode considerarse sen dúbida histórico por canto sentou as bases para o deseño da Galeguidade do século XXI, e alégrame que quedara en mans como as vosas”, segundo destacou Rodríguez Miranda.

A Comisión é un órgano, que se reúne polo menos unha vez ao ano, no que delega, por votación, a súa representación o Consello de Comunidades Galegas, formado polo centenar amplo de centros e casas de Galicia con recoñecemento oficial en todo o mundo. Forman parte da Comisión catro membros electos en representación dos centros e casas de Galicia en España, outros catro electos por aqueles con sede en Europa, e outros catro electos polos de América, máis os centros considerados ‘membros natos’: aqueles que superan as 50.000 persoas asociadas.

A Comisión, que o vindeiro pleno do Consello das Comunidades Galegas disolverá para a súa renovación, está arestora formada, por España: por centros de Barcelona, Salamanca, Sestao (Biscaia), e Sevilla; por Europa: de Lisboa, Frankfurt, Londres, e Bruxelas; e por América: de Caracas, Montevideo, Bos Aires e A Habana.

1316 lecturas