Plans e Actuacións

A Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia está a desenvolver o Plan Integral de Emigración que define a extratexia a seguir nesta matera polo Goberno galego no período 2014-2016.

Documentación asociada
Documentación asociada
Plan Integral de Emigración 2014-20161.54 MB