Disposicións de Carácter Xeral en Tramitación

Unha vez en vigor a Lei 4/2006 do 30 de Xuño de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Emigración disponse a publicar a través de Internet, toda a información relacionada coa actividade administrativa da Secretaría no sentido que a propia Lei establece.