Pílulas do Retorno

Vídeos con información de interese para as galegas e galegos retornados sobre os pasos a seguir na realización dos principais trámites que se deben poñer en marcha ao chegar a Galicia.

Pílula do Retorno 10 - Oficinas do retorno

Pílula do Retorno 9 - Pensión de xubilación

Pílula do Retorno 8 - Residencia de parellas non comunitarias

Pílula do Retorno 7 - Contas bancarias

Pílula do Retorno 6 - Validación e homologación de títulos de formación académica

Pílula do Retorno 5 - Asistencia sanitaria

Pílula do Retorno 4 - Subsidio por desemprego

Pílula do Retorno 3 - Empadroamento

Pílula do Retorno 2 - DNI

Pílula do Retorno 1 - Carné de conducir

Para ampliar a información, deben dirixirse a unhas das oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno da Secretaría Xeral da Emigración.