Retorna

Oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno

AVISO IMPORTANTE

En cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (CECOP), sobre as medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico, como consecuencia da evolución epidemiolóxica do Coronavirus, as Oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retornado permanecerán pechadas mentres dure a actual situación.

A atención aos usuarios e usuarias canalizarase temporalmente por medio dos correos electrónicos habituais, a través dos cales se resolverán todas as consultas relativas aos programas e axudas dirixidas ás e aos emigrantes retornados e ás súas familias:

Información xeral: retorno.emigracion@xunta.es

Información das diferentes oficinas de Galicia:

SANTIAGO

Tels. 881 995 542 | 881 995 543 | 881 995 545
881 995 541 | 881 995 540 | 881 995 544

Horario: 8:00 a 20:00 h

Avda. Fernando de Casas Novoa, 38 (San Lázaro)
15781 Santiago de Compostela

A CORUÑA

Tel. 981 184 588

Horario: 9:00 a 14:00 h

Vicente Ferrer, 2, 8º andar (Edif. Adtvo. Monelos)
15008 A Coruña

LUGO

Tel. 982 889 553

Horario: 9:00 a 14:00 h

Rolda da Muralla, 70, 1º andar (Edif. Adtvo. Lugo)
27297 Lugo

OURENSE

Tel. 988 386 114

Horario: 9:00 a 14:00 h

Avenida da Habana, 81, baixo
32004 Ourense

VIGO

Tel. 886 218 511

Horario: 9:00 a 14:00 h

Praza da Estrela, s/n, baixo (Edif. Adtvo. da Xunta)
36201 Vigo