Retorna

P.O. FSE Galicia 2014-2020 "Inviste no teu futuro"

Oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno

SANTIAGO

Tels. 881 995 542 | 881 995 543
881 995 544 | 881 995 545

Horario: 9:00 a 14:30 h

Avda. Fernando de Casas Novoa, 38 (San Lázaro)
15781 Santiago de Compostela

A CORUÑA

Tel. 981 184 588

Horario: 9:00 a 14:30 h

Vicente Ferrer, 2, 8º andar (Edif. Adtvo. Monelos)
15008 A Coruña

LUGO

Tel. 982 889 553

Horario: 9:00 a 14:30 h

Rolda da Muralla, 70, 1º andar (Edif. Adtvo. Lugo)
27297 Lugo

OURENSE

Tel. 988 386 114

Horario: 9:00 a 14:30 h

Avenida da Habana, 81, baixo
32004 Ourense

VIGO

Tel. 886 218 511

Horario: 9:00 a 14:30 h

R/ Concepción Arenal, 8, baixo
36201 Vigo