Conclusións - XIII Pleno do Consello de Comunidades Galegas

Consello de Comunidades Galegas