Emigrantes

  • Nacido en Bos Aires, Juan Carlos Núñez ten nas súas veas o sangue cen por cento galega dos seus pais emigrantes. O seu pai, de Culleredo, e a súa nai, de Cee, coñecéronse en Arxentina, país ao que emigraron os dous no ano 1955. Avogado de profesión, Núñez...
  • ASUNTO: PUBLICACIÓN DOS REQUIRIMENTOS DE EMENDA DE DOCUMENTACIÓN DAS SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DA RESOLUCIÓN DO 17 DE FEBREIRO DE 2011 DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN, POLA QUE SE ESTABLECE E SE REGULA O PROGRAMA DE ESCOLAS ABERTAS PRESENCIAIS...
  • Escola de Finanzas (EdF), con sede en Galicia, seguirá impartindo formación financeira a españois residentes en Uruguai, pero ademais, segundo anunciou o presidente de EdF, Venancio Salcines, a compañía Hijos de Rivera (propietaria de Estrella Galicia,...
  • A Sociedad Parroquial de Vedra, en Bos Aires, realiza o 16 de abril unha gran verbena internacional con actuacións musicais, bailes e comidas típicas de varios países. O evento terá lugar na sede da sociedade, na rúa José Mármol 760, e empezará ás 20.30...
  • Publicación das listas provisionais de formadores colaboradores para impartir seminarios fóra de Galicia (convocada por resolución do 13 de maio de 2008 da Secretaría Xeral da Emigración, modificada por resolucións do 12 de agosto, 10 de decembro de 2008...
  • As despedidas dos emigrantes que partían dos portos de Vigo e A Coruña para buscar unha oportunidade no outro lado do Atlántico foron rexistrados durante 50 anos polo fotógrafo coruñés Alberto Martí Villardefrancos. O traballo converteuse na exposición Os...
  • Resolución do 28 de decembro de 2010 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 3 do 05/01/2011 De acordo co disposto na base sétima da resolución convocatoria publícase a relación definitiva de admitidos e excluídos, entendendo como...
  • O Centro Gallego de Azul presenta o 8 de abril o libro Volver a Galicia, da escritora María González Rouco. O acto terá lugar ás 20.00 horas na sede do centro na cidade de Azul, Arxentina. A obra reúne contos e poemas da autora publicados en diarios,...
  • O sábado 30 de abril na sala de festas Fauborg nº 8 rue Terreaux du Temple de Xenebra, celebrarase unha cea especial-concerto coa actuación de Lucía Pérez, a representante de España no festival de Eurovisión. Estará amenizada con música tradicional de...
  • Resolución do 24 de novembro de 2010 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio...

Páxinas