ESTRATEXIA RETORNA 2023-2026

  • Portal Retorna: Acceder
  • Estratexia Retorna 2023-2026: Descargar
  • Estratexia Retorna 2023-2026 | Resumo executivo: Descargar
  • Nota de prensa do anuncio de aprobación polo Consello da Xunta de Galicia: Acceder