Contacto

EMIGRACIÓN
Para consultas de información xeral 
Correo electrónico: oficina.emigracion@xunta.gal
Teléfono: 0034 981 547239

Para consultas sobre axudas a entidades galegas
Correo electrónico: emigracion.subvenciones@xunta.gal
Teléfono: 0034 981 545833

RETORNO
Para consultas xerais sobre retorno 
Correo electrónico: retorno.emigracion@xunta.es
Teléfono: 0034 981 957162

Para consultas ás diferentes sedes da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retornado de Galicia
Correos electrónicos:
oficinaretorno.emigracion.santiago@xunta.gal
oficinaretorno.emigracion.coruna@xunta.gal
oficinaretorno.emigracion.ourense@xunta.gal
oficinaretorno.emigracion.vigo@xunta.gal
oficinaretorno.emigracion.lugo@xunta.gal

DELEGACIÓNS DA XUNTA
Para consultas á Delegación da Xunta na Arxentina:
Correo electrónico: delegacion.buenosaires@xunta.es
 
Para consultas á Delegación da Xunta no Uruguai:
Correo electrónico: delegacion.montevideo@xunta.es  

Pode solicitar información cumprimentando este formulario: