Lugo - Praza Maior

Vista panorámica da Praza Maior de Lugo.

Este espazo da cidade fundada en tempos de Augusto quizais xa acolleu o anfiteatro;  en tempos medievais seguiu a ser o centro da vida cotia, comercial e institucional, pero para atopar a orixe da sua actual configuracion teremos que esperar ao XIX, o seculo das revolucions liberais e a Desamortizacion que tamen chegara a vetusta cidade da muralla.

Hoxe este corazon no que latexa a dinamica social e administrativa da capital provincial esta formado por unha amalgama de edificacions e estilos construtivos, mestura dun convento hoxe colexio, do pazo consistorial, o xardin, as casas con soportais e de outras edificacions civis e mesmo monumentos escultoricos dedicados a escritores e escritoras senlleiras da nosa literatura, heteroxeneos componentes deste espazo de faladoiro, xogos e paseo.

Lugo - Plaza Maior
1993 lecturas