Revistas dos Centros Galegos

 • Vía da Prata, Nº 2
  Vía da Prata, Nº 2 - 2015 - Federación de Centros Gallegos en Andalucía
  Número 2 (de xullo de 2015) de Vía da Prata, publicación da Federación de Centros Gallegos en Andalucía. Recóllense os saúdas do...
 • Carballeira, Nº 14, Ano XIV
  Carballeira, Nº 14, Ano XIV - 2015 - Centro Galego de Castelló O Aturuxo
  Número 14 (2015) da revista Carballeira que edita o Centro Galego de Castellón "O Aturuxo". Contén o sáuda do presidente da...
 • La Revista de AEGAMA, Nº 17 - Verán 2015
  La Revista de AEGAMA, Nº 17 - Verán 2015 - 2015 - Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA)
  Número 17 (verán de 2015) de La Revista de AEGAMA, que edita a Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA). Inclúe...
 • Mundo Gallego, Nº 152
  Mundo Gallego, Nº 152 - 2015 - Centro Galicia de Buenos Aires, Cultura, Social y Deportivo
  Número 152 (de xullo de 2015) da revista Mundo Gallego, publicación do Centro Galicia de Bos Aires. Contén a información sobre a renovación...
 • Galicia en Mar del Plata, Ano XXXIII - Nº XLIV
  Galicia en Mar del Plata, Ano XXXIII - Nº XLIV - 2015 - Centro Gallego de Mar del Plata
  Número 44 (xullo de 2015) da revista Galicia en Mar del Plata, publicación do Centro Gallego de Mar del Plata. Contén información sobre os...
 • Galicia, Nº 691 - Ano CII
  Galicia, Nº 691 - Ano CII - 2015 - Centro Gallego de Buenos Aires - Mutualidad - Cultura - Acción Social
  Nº 691 (de maio de 2015) da revista Galicia do Centro Gallego de Bos Aires. Ademais da editorial, atópanse diversos artigos...
 • Anduriña, Nº 75 , Ano 24 - Abril 2015
  Anduriña, Nº 75 , Ano 24 - Abril 2015 - 2015 - Centro Gallego de México, Asociación Civil
  Nº 75 (de abril de 2015) da revista Anduriña do Centro Gallego de México. Recolle a información sobre a presentación da Madriña 2014-2015,...
 • Cova Céltiga, Ano XX, Nº 116, Maio-Xuño 2015
  Cova Céltiga, Ano XX, Nº 116, Maio-Xuño 2015 - 2015
  Número de maio-xuño de 2015 da Cova Céltiga, coa finalización dos relatos Emigrantes con historia (en galego) e De gallego a criollo; as...
 • Ultreia, Nº 1
  Ultreia, Nº 1 - 2015 - Centro Cultural Amigos de Galicia
  Primeiro número (de febreiro de 2015) da revista Ultreia, publicación do Centro Cultural Amigos de Galicia (Viña del Mar - Chile). Nesta...
 • Xurdimento, Nº 28
  Xurdimento, Nº 28 - 2015 - Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia)
  Número 28 (febreiro de 2015), da revista Xurdimento do Centro Galego de Lleida. Contén ademais dos saúdas das autoridades, unha entrevista...

Páxinas