Revistas dos Centros Galegos

 • Orballo - Decembro 2014
  Orballo, Nº 1 - Decembro 2014 - 2014 - Casa de Galicia en Córdoba
  Número 1 (de decembro de 2014) de Orballo, a revista da Casa de Galicia en Córdoba. Na publicación hai unha ampla reportaxe sobre a Mostra...
 • Aquí Galicia, Nº 9
  Aquí Galicia, Nº 9 - 2014 - Centro Gallego de Tres Cantos
  Número 9 (de decembro de 2014) da revista Aquí Galicia, publicación do Centro Gallego de Tres Cantos. Contén os saúdas da presidenta da...
 • Raiola, Nº 27 - Nadal 2014
  Raiola, Nº 27 - Nadal 2014 - 2014 - Centro Gallego en Alava
  Nº 27 (Nadal 2014) da revista Raiola do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz (Álava). Recolle as reportaxes sobre o 50 aniversario da banda de...
 • Libredón, Nº 61
  Libredón, Nº 61 - 2014 - Centro Gallego de Santander
  Número 61 da revista Libredón do Centro Gallego de Santander. Contén os saúdas insitucionais do presidente da entidade e de autoridades...
 • Lúa Nova - Especial Can Mercader 2014
  Lúa Nova - Especial Can Mercader 2014 - 2014 - Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
  Número especial "Can Mercader 2014" da revista Lúa Nova da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá. Recolle os saúdas...
 • Vía da Prata, Nº 1
  Vía da Prata, Nº 1 - 2014 - Federación de Centros Gallegos en Andalucía
  Primeiro número (de setembro de 2014) de Vía da Prata, a nova revista da Federación de Centros Gallegos en Andalucía. Neste botar a andar...
 • Galicia en Rosario, Nº 37
  Galicia en Rosario, Nº 37 - 2014 - Centro Gallego Asociación Mutual, Cultural y Recreativo
  Número 37 (de xullo de 2014) da revista Galicia en Rosario, publicación do Centro Gallego de Rosario. Inclúe o saúda do presidente da...
 • Mundo Gallego, Nº 150
  Mundo Gallego, Nº 150 - 2014 - Centro Galicia de Buenos Aires, Cultura, Social y Deportivo
  Número 150 (de decembro de 2014) da revista Mundo Gallego, publicación do Centro Galicia de Bos Aires. Contén a información sobre a...
 • Anduriña, Nº 79
  Anduriña, Nº 79 - 2014 - Lar Gallego de Sevilla
  Número 79 (de decembro de 2014) da revista Anduriña, publicación do Lar Gallego de Sevilla. Contén as cartas do presidente e da e á...
 • Saudade, Nº 11
  Saudade, Nº 11 - 2014 - Agrupación Cultural Saudade
  Nº 11 (outubro de 2014) da revista Saudade da Agrupación Cultural Saudade de Barcelona. Contén os saúdas do presidente da entidade; o da...

Páxinas