O labor de manter viva a memoria dos emigrantes

Reportaxe

Manter viva a memoria dos que un día deixaron Galicia en busca de novas oportunidades e converterse nunha referencia nacional nos estudos dos fenómenos migratorios. Estes son os principais obxectivos do Arquivo da Emigración Galega (AEG), que dende hai 18 anos busca reunir nos seus fondos toda a documentación sobre a diáspora e a formación de sociedades galegas no exterior. O labor do Arquivo consiste na localización e recuperación destes rexistros, para a posterior difusión do patrimonio histórico e cultural galegos.

Nos seus fondos reúne máis de 2.000 publicacións, 10.000 fotografías e exemplares de 500 impresos editados por entidades galegas noutros países. Un 90% dos fondos son resultado do traballo de busca do equipo do Arquivo co apoio dos concellos e da Secretaría Xeral da Emigración a través de convenios. Tamén hai algúns documentos doados por particulares. A pesar de que non son moi numerosas, estas doazóns son de especial importancia para o Arquivo polo seu valor histórico.

O AEG alberga documentos sobre a vida social de máis de 300 entidades galegas no exterior e unha das xoias do seu fondo é a colección orixinal con todas os números da revista do Centro Galego de Bos Aires, editada dende 1930. Segundo Teresa García, a prioridade sempre é o valor informativo dos documentos. Os máis antigos son os que intentan recuperar máis prontamente, pois teñen un maior regos de perderse.

Ler máis sobre isto...

  • O Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, é unha referencia entre os museos dedicados ao patrimonio histórico-antropolóxico de Galicia e está dividido en once salas. Crédito: www.museodopobo.es
  • Está instalado no convento de San Domingos de Bonaval, na capital galega, ao lado do Centro Galego de Arte Contemporáneo.
  • A biblioteca do Museo do Pobo Galego alberga fondos procedentes de comunidades galegas no exterior.
  • As coleccións do Museo da Emigración Galega en Arxentina (MEGA) están constituídas por obxectos vinculados á emigración, á II República Española e ao exilio doados pola colectividade galega e os seus descendentes.
  • Os fondos documentais de importancia histórica comparten o espazo con obxectivos persoais, indumentaria, cerámica ou manufacturas.
  • O público do MEGA tamén pode coñecer os instrumentos de diversos oficios típicos da comunidade galega.

4209 lecturas