Máis de 8.300 galegas e galegos do exterior solicitaron as Axudas Económicas Individuais da Secretaría Xeral da Emigración

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacou que os países con maior demanda destas axudas foron Cuba, Venezuela, Arxentina e Uruguai.

En total, a Secretaría Xeral da Emigración destina a esta liña máis de 2,7 millóns de euros. 

A partida deste ano consolidou o incremento de 150.000€ do ano 2020 respecto aos anos anteriores ata alcanzar os 2.750.000 euros
A partida deste ano consolidou o incremento de 150.000€ do ano 2020 respecto aos anos anteriores ata alcanzar os 2.750.000 euros
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2021.

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacou que máis de 8.300 galegas e galegos do exterior solicitaron as axudas económicas individuais que publicou este departamento autonómico a comezos de ano e que teñen como obxectivo axudar ás familias galegas do exterior en situación de vulnerabilidade. 

A partida deste ano consolidou o incremento de 150.000€ do ano 2020 respecto aos anos anteriores ata alcanzar os 2.750.000 euros. O obxectivo destas axudas é paliar as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria de milleiros de familias galegas do exterior que se encontran nunha situación económica precaria, especialmente no actual contexto de pandemia. 

Os países con maior demanda foron Cuba, con máis de 5800 solicitudes, Venezuela, con 1842, Arxentina, con case 400, e Uruguai, con 147. 

Trátase dunha axuda de pago único á que Emigración destina cada ano unha parte importante do seu orzamento. Destacar que este ano, os galegos e galegas residentes en Arxentina, Brasil e Uruguai verán reforzadas as axudas que reciben de xeito habitual dada a situación que está a provocar a nivel económico e social nestes países a pandemia.     

A convocatoria deste programa da Secretaría Xeral da Emigración realízase en réxime de concorrencia non competitiva e estivo dirixido ás e aos emigrantes de orixe galega, e a determinadas e determinados familiares residentes no estranxeiro, que acrediten atoparse en situación de alta precariedade económica.
 
O grao de dependencia, a gravidade das enfermidades e os seus tratamentos, os ingresos económicos, e a idade da persoa solicitante, así como as cargas familiares, son os criterios básicos de valoración. Poden ser beneficiarias destas subvencións as persoas que demostren carecer de rendas, ingresos ou patrimonio suficientes para a subsistencia, e que cumpran os requisitos de necesidade estipulados en cada tipo de axuda.

A convocatoria abrangue sete tipos de axuda. As primeiras son aquelas por unidade familiar en situación de precariedade; as segundas, por situación de dependencia ou enfermidade grave da persoa solicitante; as terceiras por situación de dependencia ou enfermidade grave no seo da unidade familiar; as cuartas por invalidez ou enfermidade permanente; as quintas por cobertura de medicamentos e tratamentos de enfermidades crónicas ou graves cando teñan un custo elevado; as sextas para as mulleres que sufran violencia de xénero; e as últimas para paliar unha situación de desemprego na unidade económica familiar. 

921 lecturas