Educación favorecerá o retorno da mocidade do exterior con 100 bolsas de 10.000 euros para cursar un ciclo superior de FP

O alumnado recibirá apoio económico ao longo dos dous cursos do ciclo, aínda que debe cumprir os requisitos de matriculación e rendemento académico.

Esta medida, incluída na Estratexia Retorna 2020 da Secretaría Xeral da Emigración, súmase ás axudas para cursar un mestrado ou grao universitario.

O prazo de solicitude das bolsas está aberto ata o 10 de setembro
O prazo de solicitude das bolsas está aberto ata o 10 de setembro
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria favorecerá o retorno da mocidade do exterior para que cursen un ciclo de grao superior de Formación Profesional coa convocatoria dun total de 100 bolsas, cada unha delas dotada con 10.000 euros. Os beneficiarios e beneficiarias poderán desenvolver os seus estudos ao longo dos dous cursos do ciclo. A convocatoria, que saíu publicada onte no DOG no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180809/AnuncioG0164-060818-0005_gl.html, supón un investimento por parte do Goberno galego dun millón de euros.

Esta medida, incluída dentro da Estratexia Retorna 2020 posta en marcha pola Secretaría Xeral da Emigración, busca incentivar o retorno das cidadás e os cidadáns galegos do exterior, non só dos emigrados, senón tamén dos seus e as súas descendentes, favorecendo a súa incorporación e a dos seus fillos e fillas nos centros de ensino secundario da comunidade, así como no Sistema Universitario de Galicia.

De feito, esta acción súmase ás Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior para rapaces e rapazas que queren cursar un mestrado (xa vai pola segunda convocatoria despois de beneficiar a 100 mozas e mozos), así como ás axudas para estudantes de grao retornados e retornadas. Esta última, aínda por poñer en marcha, é unha medida incluída no Plan de excelencia para o Sistema Universitario de Galicia, coa que se busca incrementar o número de alumnado iberoamericano nas tres universidades galegas.

Nos tres casos, o obxectivo último é promover que as mozas e os mozos galegos que residen no exterior non só estuden en Galicia (ben sexa un ciclo superior, un grao ou un mestrado), senón que finalmente se incorporen ao mercado laboral galego.

Presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir de hoxe venres día 10. As peticións presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, que figura como anexo I desta resolución a título informativo, dispoñible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

En todo caso, quen non posúa DNI ou NIE ou certificado electrónico aceptado pola sede electrónica da Xunta poderá presentar a solicitude presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Requisitos
Neste procedemento, o mozo ou moza debe cumprir e acreditar unha serie de requisitos tanto no prazo de presentación de solicitudes, como na propia data de concesión da bolsa. Deste xeito, cando presente a súa solicitude debe ser menor de 30 anos; estar en posesión da nacionalidade española; residir no estranxeiro no ano da solicitude; e acreditar un mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data final do prazo de presentación da solicitude. Ademais, é necesario ser emigrante nacida ou nacido en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións e ter nacido no estranxeiro; así como cumprir os requisitos académicos de acceso a ciclos de grao superior de FP.

Na data de concesión da bolsa, no caso das persoas nacidas no estranxeiro, deben acreditar estar vinculadas (residencia legal) a un concello galego e estar matriculadas no curso 2018/19 nun ciclo de formación profesional de grao superior sostido con fondos públicos, ben de réxime ordinario ou de formación profesional dual.

5.000 euros cada curso
Cada bolsa está dotada cunha contía de 10.000 euros, que se distribuirán en 5.000 euros para cada curso. En todo caso, os pagamentos estarán condicionados aos requisitos de matriculación e rendemento académico. Neste sentido, no caso de non cumprir os requisitos de promoción a 2º curso e, xa que logo, non poder matricularse nel, non se percibirá a axuda do segundo ano. 

2122 lecturas