Axudas e subvencións a programas de actuación a favor das comunidades galegas no exterior 2009

Listen to this page using ReadSpeaker
1942 lecturas
O obxecto deste programa é a concesión de axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para o exercicio 2009.
Estado: 
Procedemento pechado

Nome do programa: Axudas e subvencións a programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior 2009.

Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como aquelas institucións e asociacións sen fins de lucro radicadas no exterior.

Características:

Programas de axudas e subvencións
Programa 1: Axudas a entidades galegas no exterior para a prestación de servicios socioasistenciais en favor das persoas de orixe galega residentes no exterior e os seus descendentes.

  • Programa 2: Axudas para promover a realización de exposicións, conferencias, cursos de formación e actividades asociativas propias das entidades galegas no exterior.
  • Programa 3: Axudas para a edición de libros, publicación de revistas e outras accións de carácter informativo.
  • Programa 4: Axudas para a realización de proxectos promovidos pola xuventude.
  • Programa 5: Axudas para o financiamento dos gastos de funcionamento das entidades galegas no exterior.
  • Programa 6: Axudas para a contratación de grupos musicais, de teatro e outras manifestacións culturais.
  • Programa 7: Axudas para a subscrición a publicacións e revistas de carácter periódico.
  • Programa 8: Axudas para a adaptación dos nomes e reforma dos estatutos das entidades galegas no exterior. 

Lugar e prazo de presentación:
As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente:
Secretaría Xeral da Emigración
Rúa Básquiños, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña

A documentación presentada, no caso das entidades galegas, deberá ser asinada polo secretario co viso e prace do presidente ou, noutro caso, polos representantes legais das institucións e asociacións solicitantes.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 23 de Xullo de 2009

Resolución: Resolución do 17 de xuño de 2009, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas e subvencións correspondentes a diversos programas de actuación a favor das comunidades galegas no exterior para o exercicio 2009.

Convocatoria: Diario Oficial de Galicia Nº 121, do Martes 23 de Xuño de 2009.

Promovido por: Secretaría Xeral da Emigración.

Ano: 2009

Documentación:

Guía para a presentación de solicitudes [gl]

Documentación

Formulario de solicitude  [gl]

Descargue o formulario de solicitude con todolos programa dispoñibles.

Formulario de solicitude online [gl]

Permite cubrir os datos  directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 1[gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 1 (axudas para a prestación de servizos socioasistenciais a favor das persoas de orixe galega residentes no exterior e os seus descendentes).

Formulario de solicitude online do Programa 1 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 1 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 2 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 2 (ayudas para promover la realización de exposiciones, conferencias, cursos de formación y actividades asociativas propias de entidades gallegas en el exterior).

Formulario de solicitude online do Programa 2 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 2 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 3 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 3 (ayudas para la edición de libros, publicación de revistas y otras acciones de carácter informativo).

Formulario de solicitude online do Programa 3 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 3 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 4[gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 4 (ayudas para la realización de proyectos promovidos por la juventud).

Formulario de solicitude online do Programa 4 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 4 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 5 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 5 (ayudas para el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las entidades gallegas en el exterior).

Formulario de solicitude online do Programa 5 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 5 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 6 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 6 (ayudas para la contratación de grupos musicales, de teatro y otras manifestaciones culturales).

Formulario de solicitude online do Programa 6 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 6 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 7 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 7 (ayudas para la suscripción a publicaciones y revistas de carácter periódico).

Formulario de solicitude online do Programa 7 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 7 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

Formulario de solicitude do Programa 8 [gl]

Descargue o formulario de solicitude do programa 8 (ayudas para la adaptación de los nombres y reforma de las entidades gallegas en el exterior).

Formulario de solicitude online do Programa 8 [gl]

Permite cubrir os datos do Programa 8 directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento.

Nota: Se gardas o documento  perderánse todolos cambios realizados.

 

Data de publicación: 23 de Xuño de 2009