Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior 2009

Listen to this page using ReadSpeaker
1923 lecturas
O obxecto deste programa é a concesión de axudas ás entidades galegas no exterior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen durante o exercicio 2009.
Estado: 
Procedemento pechado

Nome do programa: Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2009 

Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou condición de centro colaborador.

Características:

Programas de axudas e subvencións

  1. Programa A: Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, reparación, conservación e mantemento das súas instalacións.
  2. Programa B: Axudas a entidades asociativas de emigrantes galegos no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos.
  3. Programa C: Axudas para o acondicionamento e dotación e/ou renovación de fondos das blibliotecas pertencentes ás entidades galegas no exterior.
  4. Programa D: Axudas para a restauración e catalogación do patrimonio artístico, bibliográfico e documental titularidade das entidades galegas no exterior. 

Lugar e prazo de presentación:

As solicitudes de axudas e subvencións dirixiránse á:
Secretaría Xeral da Emigración
Rúa Básquiños, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña

A documentación presentada polas entidades deberá ser asinada polo secretario co viso e prace do presidente.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 22 de Xullo de 2009. 

Resolución: Resolución do 17 de xuño de 2009, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestructural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2009. 

Convocatoria: Diario Oficial de Galicia  Nº 120, do Luns 22 de Xuño de 2009. 

Promovido por: Secretaría Xeral da Emigración 

Ano: 2009 

Data de publicación: 22 de Xuño de 2009

Listados: Publicadas as listas de requerimentos dos programas A, B, C e D

Nota: Os formularios online permiten cubrir os datos do programa directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento. Pero recorde que se garda o documento perderanse todolos cambios realizados.