Normativa da Unión Europea en materia de Seguridade Social

COORDINACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL NA UNIÓN EUROPEA

A UE establece unha serie de normas comúns que protexen os dereitos de seguridade social dos/as seus/súas cidadáns/as cando se desprazan por Europa (os 28 países membros da UE e Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suíza). As normas sobre coordinación da seguridade social non substitúen os réximes nacionais por un réxime europeo único, senón que cada país segue sendo libre de decidir segundo a súa propia lexislación quen está asegurado, que prestacións percibe e que requisitos debe cumprir.

A quen se aplica as normas?

Os catro grandes principios

  1. Só se pode estar cuberto/a pola normativa dun país á vez, de modo que só se cotiza nun país. A decisión sobre que normativa nacional se aplica en cada caso corresponde aos organismos de seguridade social. Non se pode elixir.
    Pescude que normas se lle aplican
  2. Cada un/ha ten os mesmos dereitos e obrigacións que os/as nacionais do país onde estea cuberto/a: é o que se denomina principio de igualdade de trato ou non discriminación
  3. Cando se solicita unha prestación, deben contabilizarse, no seu caso, os períodos anteriores de seguro, traballo ou residencia noutros países
  4. En xeral, se se ten dereito a unha prestación en metálico nun país, pode seguir percibíndose aínda que se resida noutro. É o que se denomina principio de exportabilidad

Tarxeta sanitaria europea
A tarxeta sanitaria europea (que é gratuíta) permite ás persoas que estean nun país da UE que non sexa o seu país de residencia, mesmo se están de vacacións, acceder a prestacións médicas durante a súa estancia, nas mesmas condicións e polo mesmo custo que as persoas aseguradas nese país. Posteriormente, o sistema de seguridade social do seu país de orixe abonará/reembolsará os devanditos custos. As tarxetas sanitarias europeas son emitidas polos servizos de seguros médicos no país da persoa asegurada.

MÁIS INFORMACIÓN
Para obter máis información, ir ao sitio web da Comisión Europea sobre Coordinación da Seguridade Social na UE.

INFORMACIÓN RELACIONADA

1792 lecturas