Convenios bilaterais en materia de Seguridade Social asinados por España con outros países

OUTROS CONVENIOS BILATERAIS

INFORMACIÓN RELACIONADA:

*Só é aplicable aos/ás traballadores/as, de calquera nacionalidade, desprazados/as ás illas de Xersei ou de Man no Reino Unido, xa que nestes territorios non son de aplicación os Regulamentos Comunitarios.

**Só é aplicable a traballadores/as que non sexan nacionais da Unión Europea, nen suízos/as

1321 lecturas