Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e Uruguai

  • Instrumento de Ratificación do Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República Oriental do Uruguai, feito en Montevideo o 1 de decembro de 1997 (BOE núm. 47, do 24 de febreiro de 2000).
  • Acordo administrativo para a publicación do Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República Oriental do Uruguai, feito en Madrid o 24 de xullo de 2000 (BOE núm. 80, do 3 de abril de 2001).
  • Aplicación Provisional do Convenio complementario ao Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República Oriental do Uruguai do 1 de decembro de 1997, feito en Segovia o 8 de setembro de 2005 (BOE núm. 287, do 1 de decembro de 2005).
  • Instrumento de ratificación do Convenio complementario ao Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República Oriental do Uruguai do 1 de decembro de 1997, feito en Segovia o 8 de setembro de 2005 (BOE núm. 159, do 2 de xullo de 2009).
1324 lecturas