Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e Suíza

  • Instrumento de ratificación do Convenio e Protocolo Final entre o Goberno español e o Goberno do Consello Federal Suízo sobre Seguridade Social, asinado en Berna o día 13 de outubro de 1969 (BOE núm. 209, de 1 de setembro de 1970)
  • Instrumento de ratificación do 24 de novembro de 1982 do Convenio adicional ao Convenio de Seguridade Social entre España e a Confederación Suíza, do 13 de outubro de 1969, asinado en Berna o 11 de xuño de 1982 (BOE núm. 258, de 28 de outubro de 1983)

NOTA: este convenio só é aplicable a traballadores/as que non sexan nacionais da Unión Europea, nen suízos/as.

669 lecturas