Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e Paraguai

  • Instrumento de Ratificación do Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República do Paraguai, feito en Asunción o 24 de xuño de 1998 (BOE núm. 28, do 2 de febreiro de 2006)
  • Acordo  Administrativo  para  a  aplicación  do  Convenio  de Seguridade Social  entre o Reino de España e a República do Paraguai, feito en Madrid o 15 de setembro de 2016 (BOE núm. 19, do 23 de xaneiro de 2017)
1317 lecturas