Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e o Reino Unido

  • Instrumento de Ratificación do Convenio sobre Seguridade Social entre España e o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte e Protocolo de Asistencia Sanitaria, feito en Londres o 13 de setembro de 1974, e Acordo de Aplicación do 30 de outubro de 1974 (BOE núm. 77, do 31 de marzo de 1975)
  • Troco de Notas constitutivo de acordo entre os Gobernos de España e do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte de data 4 de novembro de 1976, modificando o Convenio sobre Seguridade Social de data 13 de setembro de 1974 (BOE núm. 112, do 11 de maio de 1977)

NOTA: Só é aplicable aos/ás traballadores/as, de calquera nacionalidade, desprazados/as ás illas de Xersei ou de Man no Reino Unido, xa que nestes territorios non son de aplicación os Regulamentos Comunitarios.

607 lecturas