Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e Marrocos

  • Instrumento de Ratificación do 5 de xullo de 1982 do Convenio sobre Seguridade Social entre España e o Reino de Marrocos, asinado en Madrid o 8 de novembro de 1979 (BOE núm. 245, de 13/10/1982)
  • Protocolo Adicional ao Convenio entre o Reino de España e o Reino de Marrocos modificando o Convenio Xeral de Seguridade Social entre o Reino de España e o Reino de Marrocos do 8 de novembro de 1979, feito en Rabat o 27 de xaneiro de 1998 (BOE núm. 282, do 24 de novembro de 2001)
1288 lecturas