Convenio bilateral en materia de Seguridade Social entre España e Arxentina

Instrumento de Ratificación do Convenio de Seguridade Social entre o Reino de España e a República Arxentina, feito en Madrid o 28 de xaneiro de 1997 e Acordo Administrativo para a aplicación do Convenio, feito en Bos Aires o 3 de decembro de 1997 (BOE núm. 297, de 10/12/2004).

2278 lecturas