ITALIA: Información tributaria

No seguinte vídeo informativo os/as interesados/as poderán coñecer as regras xerais deste país, aínda que estas poden sufrir modificacións en atención a circunstancias concretas. Todas elas parten dun obrigado tributario que é a persoa física e España será o Estado de residencia a efectos de tributación por renda mundial. 

A mención que se fai nas seguintes informacións relativas a “España/Italia” significa que, ademais de España, Italia tamén podería gravar estas rendas sempre e cando así o prevea a súa normativa interna.

A continuación poderase ver un vídeo gráfico coa información, que poderá ser ampliada nos PDF que acompañan esta infografía (ficha e texto ampliado).

O que deben saber no eido fiscal os/as residentes en Italia e retornados/as