Seguimento e avaliación - Plan Estratéxico de Emigración 2017-2020

Nas próximas datas, seguindo as recomendacións das e dos participantes no Plan, presentaremos o comité de seguimento e avaliación, así como os listados de indicadores clave do plan e dos resultados anualmente, co fin de ter actualizado permanentemente o Plan.

Neste apartado da web publicarase:

a) O equipo que forma o comité de seguimento e avaliación
b) O informe de seguimento e avaliación anual
c) O listado de indicadores clave do cumprimento do Plan Estratéxico
d) O listado de indicadores clave dos resultados da estratexia do Plan Estratéxico