Plan Integral de Emigración 2014-2016

O Plan Integral de Emigración presentouse na Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas celebrado en Santiago de Compostela o 12 e 13 de xuño. O programa de TV "Desde Galicia para el mundo" realizou unha reportaxe sobre as liñas da política en emigración da Xunta de Galicia para os próximos anos.

512 lecturas