Emigrantes

  • Moitos dos que esperaban en Lavacolla confiaban en que as fotos que tiñan dos seus familiares fosen suficientes para poder poñerlles caras. A historia de Nieves Jarazo é moi parecida á dos personaxes que enchían a saída de viaxeiros do aeroporto...
  • «Volver á Terra» é o resultado dunha colaboración entre a Secretaría Xeral de Emigración e a Consellería de Traballo e Benestar. O programa «Volver á Terra» asignou nesta edición as 132 prazas aos emigrantes galegos dende Brasil, Uruguai, Arxentina e...
  • Os emigrantes do programa «Volver á Terra» aterran en Santiago Proceden de Arxentina, Brasil, Cuba e Uruguai e únenos dous motivos para viaxar ata Galicia: coñecer os lugares máis interesantes da súa terra de orixe e abrazar aos seus máis achegados. Todo...
  • Repartidos en catro voos, chegaban ao aeroporto de Santiago os 132 participantes do programa «Volver á Terra». A emoción causou efecto un ano máis no aeroporto de Santiago de Compostela. Repartidos en catro voos, chegaban os 132 participantes do...
  • Resolución do 28 de outubro de 2009 da Secretaría Xeral da Emigración pola que se acorda facer pública a relación de candidatos que obtiveron bolsa ao abeiro da resolución do 25 de xullo de 2009 pola que se establecen e regulan os programas de bolsas...
  • De acordo có disposto no artigo 7º.5 da resolución mencionada e unha vez realizada a selección de beneficiarios publicase a relación de seleccionados e reservas. Descargar listado de beneficiarios e reservas
  • A Secretaría xeral da Emigración fai públicas a partir do portal web GaliciaAberta os relatorios que se someterán a debate no IX Consello de Comunidades Galegas que se celebrará as súas xornadas de traballo os vindeiros días 7 e 8 de decembro en...
  •  De acordo co disposto no artigo 7º.2 da resolución mencionada publicase a relación definitiva de admitidos e excluídos, entendendo como solicitudes admitidas aquelas que levan a mención “COMPLETA” na columna ESTADO TRAMITACION. Todas as demais están...
  • O Centro Galego de Mallorca convoca por vez primeira o seu Premio ADIALA de relato curto co obxecto de promover a cultura galega e estimular a creatividade literaria.
  • A última mostra de cultura galega en Arxentina puidose contemplar na fin de semana do 18 de outubro dentro do VII Festival Internacional de Bos Aires (FIBA) coa lectura da obra teatral A noite vai coma un río, de Cunqueiro. A posta en escena tivo lugar na...

Páxinas