Que trámites teño que facer na universidade?

  • Ao mesmo tempo que realizas os trámites de solicitude da bolsa, debes realizar os trámites de preinscrición ou solicitude de praza e de matrícula nas universidades galegas correspondentes. 
  • O procedemento nas universidades realízase a través da secretaría virtual da universidade á que pertenza o máster. Estes son os pasos a seguir:
  1. Preinscrición ou solicitude de praza/admisión no máster ou másteres do teu interese.
  2. Publicación de listas de alumnos/as admitidos/as.
  3. Matrícula nun máster no que sexas admitido/a. 
  • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de máster da túa área de interese, así como dos prazos, requisitos e da documentación que debes achegar. 
  • Podes consultar os prazos e os enlaces ás webs das universidades descargando aquí en prazos universidades.