Que trámites teño que facer na universidade?

  • Ao mesmo tempo que realizas os trámites de solicitude da bolsa, debes realizar no prazo que sinale cada universidade, os trámites de preinscrición ou solicitude de praza nos másteres da túa preferencia e posteriormente cando sexas admitido/a, debes realizar o trámite de matrícula na universidade galega correspondente. 
  • O procedemento nas universidades realízase a través da secretaria virtual da universidade á que pertenza o máster. Estes son os pasos a seguir:
  1. Preinscrición ou solicitude de plaza/admisión no máster ou másteres do teu interese.
  2. Publicación de listados de alumnos/as admitidos/as.
  3. Matrícula nun só máster no que sexas admitido/a. 
  • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de máster da túa área de interese, así como dos prazos, requisitos e da documentación que debes achegar.