A quen me dirixo se necesito máis información sobre a Universidade da Coruña?

  • A través destes enlaces podes acceder a máis información Futuros estudantes e tamén nesta Guía (publicarase proximamente) facilítase información útil ás/aos estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UDC. 

  • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepeu@udc.gal

  • www.udc.es