A quen me dirixo se necesito máis información sobre a Universidade da Coruña?

  • A través da ligazón Futuros estudantes podes acceder a información útil ás/aos estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UDC. 
  • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepem@udc.gal
  • www.udc.es