Podo matricularme en modalidade on-line e/ou a tempo parcial?

Non. A matrícula ten que ser obrigatoriamente a tempo completo, pola totalidade dos créditos do curso (mínimo 60 créditos), e en modalidade presencial ou semipresencial.