Necesito facer unha xestión coa Secretaría Xeral da Emigración e descoñezo a quen teño que dirixirme.

No apartado de Organigrama pódese atopar un diagrama co organigrama e composición da SXE así como á súa estrutura orgánica.