É obrigatorio ter un seguro médico?

No caso de que se che conceda a bolsa, ademais do seguro médico ou de accidentes universitario que terás como estudante do máster, debes ter algún tipo de cobertura sanitaria que che cubra calquera atención ou continxencia médica. Segundo o caso, pode haber distintas opcións: se resides en Europa podes solicitar a Tarxeta Sanitaria Europea antes de viaxar a España; tamén podes tramitar en España a asistencia sanitaria pública como residente en España; ou tamén podes contratar un seguro médico privado.