Cando coñecerei o resultado da bolsa?

No mes de agosto de 2021, publicarase na web da Secretaría Xeral da Emigración unha “nota informativa” co listado das 200 persoas beneficiarias da bolsa para que preparen a súa viaxe a Galicia. Tamén se publicará o listado das 35 persoas suplentes para os casos de renuncias ou baixas das adxudicatarias.