Cando coñecerei o resultado da bolsa?

No mes de agosto de 2023, publicarase na web da Secretaría Xeral da Emigración unha “nota informativa” co listado das 250 persoas beneficiarias da bolsa para que preparen a súa viaxe a Galicia. Tamén se publicará o listado das 50 persoas suplentes para os casos de renuncias ou baixas das adxudicatarias.