Electores/as ERTA – Eleccións Europeas 2019

  1. Se es elector/a ERTA (cidadán/á temporalmente no estranxeiro) e vas estar no estranxeiro:
        - Debes solicitar o voto persoalmente na Oficina Consular en cuxa demarcación te atopes (ata o 27 de abril para solicitalo).
        - Unha vez recibida por correo postal a documentación, e seguindo as instrucións da folla informativa, deberás remitir o sobre correspondente por correo certificado á túa mesa electoral en España (tes ata o 22 de maio, inclusive, para envialo).

  2. Se es elector/a ERTA (cidadán/á temporalmente no estranxeiro, inscrito/a como 'non residente' no Rexistro de matrícula Consular) e o 26 de maio vaste atopar en España, poderás votar aquí na urna do teu colexio electoral (sempre que non rogaras/solicitaras o voto previamente).
Volver a ELECCIÓNS EUROPEAS 2019