Visita a Venezuela - Outubro 2014

Imaxes da visita a Venezuela (outubro de 2014) do secretario xeral da Emigración, coas fotos da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración; da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España; da sinatura do convenio de colaboración coa Fundación España Salud para reforzar a asistencia da poboación galega residente en Venezuela; e da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada.

Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das 'Compostelas' ás rapazas e rapaces participantes no programa Conecta con Galicia 2014 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxe da entrega das Medallas da Emigración do Goberno de España á Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Agustín Monge Pelegrín, Francisco Álvaro Gómez García, José Benito Pérez Vázquez, e Felisindo López Lorenzo
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
Imaxes da visita ao Hogar de San José, institución que acolle a galegos e galegas que, pola súa idade e/ou condicións socio sanitarias, precisan de atención especializada
4250 lecturas